Nr
88/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2019-02-06
Data wejścia w życie
2019-02-06
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Załącznik [xls - 35 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 130/2019 z dnia 26 lutego 2019
    zmiany zarządzenia nr 88/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Publikacja: 8 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)