Nr
94/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2019-02-07
Data wejścia w życie
2019-02-07
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 83 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 12 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)