Nr
96/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-02-08
Data wejścia w życie
2019-02-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 12 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)