Nr
113/2019
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2019-02-19
Data wejścia w życie
2019-02-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 21 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)