Nr
118/2019
Dotyczy
powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Data podpisania
2019-02-20
Data wejścia w życie
2019-02-20
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 22 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)