Nr
117/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-02-20
Data wejścia w życie
2019-02-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 22 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)