Nr
125/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Data podpisania
2019-02-22
Data wejścia w życie
2019-02-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 22 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)