Nr
116/2019
Dotyczy
udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-02-20
Data wejścia w życie
2019-02-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 25 lutego 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)