Nr
126/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2019-02-26
Data wejścia w życie
2019-02-26
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie konkursu ofert [rtf - 157 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 27 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)