Nr
119/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-02-20
Data wejścia w życie
2019-02-20
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 27 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 27 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)