Nr
127/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-02-26
Data wejścia w życie
2019-02-26
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [doc - 94 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 27 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)