Nr
128/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich
Data podpisania
2019-02-26
Data wejścia w życie
2019-02-26
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie [rtf - 230 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 28 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)