Nr
141/2019
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [rtf - 22 KB]
Publikacja: 5 marca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)