Nr
143/2019
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 5 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)