Nr
152/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2019-03-05
Data wejścia w życie
2019-03-05
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 5 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)