Nr
148/2019
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Klubowi Taekwon-Do „Feniks-Arete” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/44, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 11 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)