Nr
162/2019
Dotyczy
powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-03-08
Data wejścia w życie
2019-03-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 25 KB]
Publikacja: 12 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)