Nr
161/2019
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-03-08
Data wejścia w życie
2019-03-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 54 KB]
Zarządzenie [rtf - 23 KB]
Publikacja: 12 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)