Nr
150/2019
Dotyczy
wyznaczenia kolejnych budynków, w których dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 12 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)