Nr
176/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-03-14
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Schemat organizacyjny Urzędu [pdf - 248 KB]
Zarządzenie [rtf - 159 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)