Nr
166/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 110/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-03-11
Data wejścia w życie
2019-03-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)