Nr
183/2019
Dotyczy
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-03-19
Data wejścia w życie
2019-03-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 20 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)