Nr
184/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Nr 440/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Data podpisania
2019-03-19
Data wejścia w życie
2019-03-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 26 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 440/2017 z dnia 10 lipca 2017
    powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Publikacja: 21 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)