Nr
196/2019
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku
Data podpisania
2019-03-22
Data wejścia w życie
2019-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 26 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)