Nr
192/2019
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku
Data podpisania
2019-03-22
Data wejścia w życie
2019-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 26 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)