Nr
198/2019
Dotyczy
zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku
Data podpisania
2019-03-22
Data wejścia w życie
2019-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 26 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)