Nr
200/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-03-22
Data wejścia w życie
2019-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 28 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)