Nr
210/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2019-03-27
Data wejścia w życie
2019-03-27
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 29 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)