Nr
219/2019
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok
Data podpisania
2019-03-29
Data wejścia w życie
2019-03-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)