Nr
207/2019
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku
Data podpisania
2019-03-26
Data wejścia w życie
2019-03-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)