Nr
205/2019
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku
Data podpisania
2019-03-26
Data wejścia w życie
2019-03-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 25 KB]
Publikacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)