Nr
220/2019
Dotyczy
procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Data podpisania
2019-03-29
Data wejścia w życie
2019-03-29
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Publikacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)