Nr
228/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Data podpisania
2019-04-02
Data wejścia w życie
2019-04-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 42 KB]
zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 8 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)