Nr
233/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości gminnej
Data podpisania
2019-04-09
Data wejścia w życie
2019-04-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Publikacja: 10 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)