Nr
249/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-04-15
Data wejścia w życie
2019-04-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 16 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)