Nr
246/2019
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-04-15
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 17 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)