Nr
240/2019
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-04-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 24 KB]
Publikacja: 17 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)