Nr
247/2019
Dotyczy
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-04-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)