Nr
267/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-04-18
Data wejścia w życie
2019-04-18
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 82 KB]
Zarządzenie [rtf - 28 KB]
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)