Nr
270/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 21 grudnia 2018 r.
Data podpisania
2019-04-19
Data wejścia w życie
2019-04-19
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik_bip [rtf - 6 MB]
Zarządzenie [rtf - 106 KB]
Publikacja: 19 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)