Nr
257/2019
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku
Data podpisania
2019-04-16
Data wejścia w życie
2019-04-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 19 KB]
Publikacja: 23 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)