Nr
238/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-04-11
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 24 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)