Nr
269/2019
Dotyczy
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Data podpisania
2019-04-18
Data wejścia w życie
2019-04-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)