Nr
291/2019
Dotyczy
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019
Data podpisania
2019-05-02
Data wejścia w życie
2019-05-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 137 KB]
Publikacja: 2 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)