Nr
296/2019
Dotyczy
udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-05-08
Data wejścia w życie
2019-05-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 9 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)