Nr
305/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów
Data podpisania
2019-05-13
Data wejścia w życie
2019-05-13
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 365/2019 z dnia 12 czerwca 2019
    zmiany zarządzenia nr 305/2019 z dnia 13 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów
Publikacja: 13 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)