Nr
312/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) w zakresie obszaru w rejonie ulicy św. Józefa – wyłożenie do publicznego wglądu od 20.03.2019 r. do 17.04.2019 r., zbieranie uwag do 2.05.2019 r.
Data podpisania
2019-05-15
Data wejścia w życie
2019-05-15
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 66 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 16 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)