Nr
325/2019
Dotyczy
przyznania nagród za osiągnięte w 2018 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Data podpisania
2019-05-20
Data wejścia w życie
2019-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 159 KB]
Publikacja: 22 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)