Nr
315/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej - Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem:zadanie 1) przewodnika rewitalizacjizadanie 2) widokówek w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”
Data podpisania
2019-05-17
Data wejścia w życie
2019-05-17
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 23 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)