Nr
329/2019
Dotyczy
utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-05-22
Data wejścia w życie
2019-05-22
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 91 KB]
Publikacja: 23 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)